Zorgboerderij

Op één van de meest centrale plekken in de Bommelerwaard biedt Zorgboerderij THuisman kleinschalige dagbesteding aan volwassenen en ouderen.

Visie

Wij bieden voor volwassenen en ouderen een plek waar ze kunnen genieten van het buitenleven, het bezig zijn op de boerderij en de ontmoeting hebben met elkaar. 

Door in de winter activiteiten buiten te doen en in de zomer wel meerdere uren per dag buiten te zijn, wordt het immuunsysteem verbeterd. Bewegen en buiten zijn vertraagt ook het dementieproces en de spieren worden soepel gehouden. 

Hetgeen u nog wèl kan willen wij aanspreken en stimuleren, hierdoor blijven lichaamsfuncties langer behouden. Dankzij een zinvol activiteitenaanbod, rust en persoonlijke aandacht, hopen wij dat u zich thuis zult voelen en uw welbevinden wordt vergroot. Hierdoor kan de vraag naar zorg afnemen en een snelle achteruitgang worden beperkt. 
Ook hopen we, waar nodig, uw sociale contacten uit te breiden op onze zorgboerderij. Daarnaast worden mantelzorgers ontlast. 

U bent van harte welkom in een veilige, warme en vertrouwde omgeving, op onze zorgboerderij, waar zoveel volwassenen en ouderen behoefte aan hebben. We hopen dat we een THuis voor u mogen zijn. 

Wie zijn wij ?

Wij zijn Gertjan en Gerrita Huisman, vanuit de passie voor het ondernemerschap (Gertjan), zorg (Gerrita) en het agrarische leven is de zorgboerderij ontstaan. Vanuit
onze christelijke levensovertuiging bieden wij een plek waar naastenliefde centraal staat. 

We hebben de mogelijkheid gekregen om de boerderij van Gertjan's ouders over te nemen. Deze prachtige plek willen wij delen met volwassenen en ouderen die een plek nodig hebben om actief bezig te zijn en tot rust te komen. 

Samen met anderen gedreven personeelsleden en vrijwilligers willen wij u een THuis en zinvolle dagbesteding bieden.

Ons team is divers en heeft de volgende kennis in huis: 

Gerrita:  Opleiding HBO - Verpleegkundige en Dialyse 

Marieke: Agogisch werk (huidige Social work) 

Geeke:   Opleiding Verzorgende IG en Doktersassistent 

Onze doelgroep

Onze dagbesteding geeft structuur aan uw dagelijks leven. De activiteiten die onze kleinschalige zorgboerderij biedt moeten goed aansluiten op uw wensen en mogelijkheden waarbij het volgende centraal staat; 'Genieten van het buitenleven, actief op de boerderij en ontmoeting met elkaar'.

Wij bieden plaats aan volwassenen en ouderen (vanaf 55 jaar)
Op wie één of meerdere van de onderstaande factoren van toepassing zijn: 
• die in een sociaal isolement dreigen te raken;
• van wie de mantelzorgers meer rust nodig hebben; 
• die graag een nuttige dagbesteding beleven en dicht bij de natuur en dieren willen zijn; 
• met niet aangeboren hersenletsel (NAH);
• dementerende volwassenen en ouderen.