Kwaliteit

Op de zorgboerderij staan wij voor kwaliteit. Duidelijke afspraken, protocollen en evaluatie zorgen voor kwaliteit en een veilige omgeving voor de cliënt.

Keurmerk

Om kwaliteit te waarborgen zullen wij binnen 6 maanden na opening geaudit worden door ISO. Voor dit keurmerk moeten we voldoen aan documentatie, protocollen en overige eisen. Op die manier worden wij scherp gehouden om toe te zien op de kwaliteit waar we voor staan.

Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Per 1 april 2022 zijn wij toegetreden als lid van Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). SZZ heeft momenteel circa 110 zorgboeren in Zuid-Nederland onder hun hoede. Door het lidmaatschap krijgen wij veel informatie en diensten aangereikt, werken wij samen met andere zorgboeren en is de continuiteit van kwaliteit gewaarborgd.